Metoda

W Maryland uczymy metodą obejmującą:

 • autorskie techniki komunikacji i zarządzania grupą,

 • gry automatyzujące użycie określonych struktur gramatycznych

 • system współpracy z rodzicami i system powtórzeń.

Nauka przez Zabawę/ Play 

  Gdzie jest najlepsze miejsce do nauki języka?

  Dla dzieci najlepsze miejsce jest „w zabawie”…

   … jeśli tylko mają kolegów lub członków rodziny,

   którzy będą z nimi w czasie zabawy używać angielskiego.

Zdolność dzieci w wieku od 2 do 8 lat do tego by chłonąć język przy niewielkim wysiłku jest niezwykła, bezdyskusyjna i grzechem byłoby jej nie wykorzystać. 

 

 

Sprawdziliśmy kiedy dzieci najchętniej mówią i uczą się. Wtedy, gdy czują się bezpiecznie, w atmosferze relaksu, akceptacji, podekscytowania, interakcji z rówieśnikami. Wszystkie te czynniki są spełnione, gdy dzieci się bawią.

Ucząc się poprzez Zabawę Twoje dziecko: 

 • przyswaja język bezstresowo, w atmosferze relaksu i na wesoło. Metoda ta dąży do maksymalnego obniżenia poziomu lęku u ucznia. Szczególnie korzystne są gry wymagające pracy w zespole. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, jak i zaspokaja potrzebę więzi;

 • ma większą motywację do nauki, bardziej się angażuje przez co wydłuża się również jego czas koncentracji. Gry umożliwiają uczniom doświadczenie poczucia sukcesu, które jest najskuteczniejszym czynnikiem motywacyjnym. Ze względu na czynnik losowy mający wpływ na wiele gier nawet słabsi uczniowie mogą odnieść sukces. Dzięki temu aktywność ucznia podyktowana jest potrzebą samorealizacji, uznania, a w konsekwencji wiedzy i zrozumienia;

 • oswaja się z używaniem angielskiego w naturalnych kontekstach jako, że gry i zabawy są ich symulacją; W zależności od wieku i stopnia zaawansowania ćwiczymy np. oferowanie i proszenie o jedzenie, wyrażanie upodobań, zachowania na placu zabaw, w sklepie, pytanie i wskazywanie drogi w mieście lub też zwroty na stacji kolejowej;

 • przygotowane zostaje do użycia całych zwrotów w konkretnych sytuacjach życia codziennego. Dziecko poznaje, ćwiczy i zapamiętuje gotowe zdania, które uaktywniają się w odpowiedniej sytuacji życia codziennego; stanowią gotowe do użycia narzędzie;

 • z odpowiednią częstotliwością powtarza materiał; Gry i zabawy są zaprojektowane tak, by inkorporowały najistotniejsze struktury i słownictwo z danego działu. Regularnie sięgamy po „stare” gry, dzięki czemu wszystkie poznane struktury znajdują się w zbiorze aktywnego języka;

W Maryland korzystamy z kursów, które odpowiednio rozwijają wszystkie umiejętności językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Nasze gry automatyzują użycie słownictwa, zwrotów i struktur pojawiających się w kursie. Do każdego rozdziału mamy odpowiednia grę. O ten zestaw gier opiera się nasz system regularnych powtórek.

Efekt? Na końcu roku dzieci pamiętają wszystko, czego się nauczyły w ramach kursu.  

 

Zanurzenie w język  

W Maryland rozmawiamy po angielsku nie tylko w sali lekcyjnej, ale w każdej możliwej sytuacji. Na korytarzu, w kuchni, na podwórku i w sklepie. Angielski wykracza poza ramy klasy.

Znaleźliśmy też sposób na to, by od pierwszych zajęć prawie wszystko odbywało się po angielsku. A to dzięki autorskim technikom komunikacji.

 

       

 

Zaangażowanie Rodziców   

Nauka języka odbywa się dzięki codziennej interakcji z innymi. Dlatego też rodzice odgrywają zasadniczą rolę w edukacji dzieci. Wierzymy, że zbudowanie silnej więzi, relacji między rodzicami, dziećmi i nauczycielami, integracja domu i szkoły są kluczem do stworzenia idealnego środowiska dla rozwoju umiejętności językowych dziecka.

 

 

 

Po każdych zajęciach wysyłamy Państwu maile z informacją o aktualnie nauczanych treściach, materiały dźwiękowe z lekcji i nietuzinkowe zadania domowe.

 

 

 

 

Dzięki temu angielski wykracza poza salę lekcyjna i jest używany w innych przestrzeniach, a Państwo doskonale widzicie jakich postępów dokonują Wasze dzieci i czego dokładnie się uczą.

 

Maryland

Angielski dla Dzieci i Rodziców  ul. Staszica 16/56 62-035 Kórnik

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
2013 01 01 Maryland Time for English
ArrowArrow
Shadow
Slider
 1. Christmas/ New Year’s Break

  December 24, 2018 - January 1, 2019
 2. Winter Break/ Ferie Zimowe- wolne

  January 14, 2019 - January 27, 2019
 3. Easter Break/ WIelkanoc- wolne

  April 18, 2019 - April 23, 2019
 4. Ostatnie zajęcia w Maryland! Hello Summer!

  June 14, 2019